HDPE HMA016

Nhà sản xuất: ExxonMobil

Công dụng: Đồ gia dụng, đồ chơi, nắp đóng, đồ đựng đóng gói thực phẩm,…

Thông số kỹ thuật: Xem file đính kèm

Danh mục: