HDPE HMA035

Nhà sản xuất: ExxonMobil

Công dụng: Thùng thưa đựng rau củ và chai, xô công nghiệp…

Thông số kỹ thuật: Xem file đính kèm

Danh mục: