HDPE HD1100J

Nhà sản xuất: PTT

Công dụng: Ép các đồ dùng nhỏ, văn phòng phẩm, đồ chơi, …

Thông số kỹ thuật: Xem file đính kèm

Danh mục: