HDPE 5818J

Nhà sản xuất: SCG- Thái Lan

Công dụng: Đồ dùng gia đình, đồ chơi…

Thông số kỹ thuật: Xem file đính kèm

Danh mục: