HDPE 0750

Nhà sản xuất: Sabic

Công dụng: Làm bao bì,…

Thông số kỹ thuật: Xem file đính kèm > SABIC_FI0750-1