HDPE 7000f

Nhà sản xuất: Thái Lan

Công dụng: Thổi túi shopping, túi rác, túi xốp…

Thông số kỹ thuật: Đính kèm