HDPE F1

Nhà sản xuất: Qamar

Công dụng: Thổi túi shopping, túi rác, túi xốp…

Thông số kỹ thuật: Xem file Đính kèm HDPE F1