HDPE 6888

Nhà sản xuất: Ả Rập

Công dụng: Thổi túi shopping, túi rác, túi xốp…

Thông số kỹ thuật: Đính kèm