PP AV161

Nhà sản xuất: Sumitomo

Công dụng: đồ gia dụng, thùng thưa, hộp có thể chất đống và đồ chơi,…

Thông số kỹ thuật: Xem file đính kèm