PP CP55N

Nhà sản xuất: Aramco

Công dụng: đồ gia dụng, thùng thưa, hộp có thể chất đống và đồ chơi, thùng sơn…

Thông số kỹ thuật: Xem file đính kèm