PP 300L

Nhà sản xuất:Basell

Công dụng: đồ gia dụng, thùng thưa, hộp có thể chất đống và đồ chơi,…

Thông số kỹ thuật: Xem file đính kèm