LDPE 2427K

Nhà sản xuất: Basell

Công dụng: Màng đóng gói thực phẩm; Màng vệ sinh; Màng co, tuy nhiên sản phẩm này không được dùng trong các ứng dụng y tế và dược phẩm

Thông số kỹ thuật: Xem file đính kèm