LDPE 2427H

Nhà sản xuất: Basell

Công dụng: Các loại túi; Màng đóng gói thực phẩm; Màng vệ sinh; Màng lót; Màng co

Thông số kỹ thuật: Xem file đính kèm