LDPE 2023J

Nhà sản xuất: Sabic

Công dụng: Màng đóng gói thực phẩm; Màng vệ sinh; Màng co,…

Thông số kỹ thuật: Xem file đính kèm