LDPE N125Y

Nhà sản xuất: PETLIN(Malaysia)

Công dụng: Màng phủ nông nghiệp, túi xách, màng giảm sóc…

Thông số kỹ thuật: Xem file đính kèm