EVA 7470M

HẠT NHỰA EVA 7470M

Nhà sản xuất: FORMOSA

Công dụng của hạt nhựa EVA 7470M: Sản xuất đế giày, các phụ kiện thuộc đế giày, miếng đệm giảm sóc,…

Thông số kỹ thuật: Xem file đính kèm

Danh mục: