PP 1102K

Nhà sản xuất: APPC- Ả Rập

Công dụng: Sợi đơn/sợi nhựa : dây thừng, băng kéo, sợi và vải dệt thô để làm túi đan và vải bạt
Ép đùn : ống hút, tấm nhựa mỏng, tấm nhựa công nghiệp

Thông số kỹ thuật: đính kèm