ABS HI121

Nhà sản xuất: LG(Hàn Quốc)

Công dụng: Sản phẩm điện, điện tử,…

Thông số kỹ thuật: đính kèm

Danh mục: