PP M9600

Nhà sản xuất: Hàn Quốc

Công dụng: Tráng màng, bao bì thực phẩm, film, …

Thông số kỹ thuật: Xem file đính kèm