POM 2003

Nhà sản xuất: Hàn Quốc

Công dụng: Ép bánh răng, máy móc tự động, phụ tùng ô tô

Thông số kỹ thuật: đính kèm

Danh mục: