LDPE L420

Nhà sản xuất: TPC ( Singapore)

Công dụng: Tráng màng ,…

Thông số kỹ thuật: Xem file đính kèm