LDPE D777C

Nhà sản xuất: SCG ( Thái Lan)

Công dụng: Tráng màng ,…

Thông số kỹ thuật: Xem file đính kèm