HDPE HD5000S

Nhà sản xuất: PTT

Công dụng: Lưới đánh cá, lưới lan, bạt phủ,lưới phủ nông nghiệp, …

Thông số kỹ thuật: Xem file đính kèm => PTT-Innoplus-HD5000S