HDPE FJ00952

Nhà sản xuất: Sabic

Công dụng: F00952 được khuyến nghị cho ép đùn màng thổi. Sản phẩm này được gợi ý dùng để sản xuất bao đựng tạp phẩm, túi đi
chợ có độ bền cao, và màng mỏng chất lượng cao dùng làm lớp lót bao đựng đa lớp và thay thế cho các sản phẩm giấy
mỏng. Màng nhựa được sản xuất từ sản phẩm này có thể được xử lý và in ấn dễ dàng,cho hình ảnh đồ họa chất lượng cao.

Thông số kỹ thuật: Xem file đính kèm

Danh mục: