HDPE 5480S

Nhà sản xuất: SCG

Công dụng: Lưới, thừng, tarpaulin, …

Thông số kỹ thuật: Xem file đính kèm => SCG-HD-Yarn-5480S